Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 14/15), који ступа на снагу 12. фебруара 2015. године. Измене и допуне Закона у вези су са чланом 86, који се односи на предност дату домаћим понуђачима и добрима домаћег порекла.

Закон о изменама и допуни Закона о јавним набавкама

Закон о јавним набавкама незванично пречишћени текст

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013