Izmena i dopuna Pravilnika

Obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke donela Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 104/13 od 27.11.2013. godine.

Ovaj Pravilnik se primenjuje od 05.12.2013. godine.

Preuzmite ovde

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (nezvanično prečišćeni tekst)

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013