Из интервјуа Амбасадора ОЕБС-а, Ханс Ола Урстада, на TV FOX

Из интервјуа Амбасадора ОЕБС-а, Ханс Ола Урстада, на TV FOX

Како оцењујете напредак у области јавних набавки са аспекта борбе против корупције у Србији?

Закон и подзаконски акти су усвојени, али је сада приоритет њихова ефикасна примена. Веома значајну улогу у томе има Управа за јавне набавке која помаже наручиоцима у примени ових прописа.
Систем јавних набавки је данас више транспарентан и отворен него раније и ја сам оптимиста у погледу тога да ће се стање у овој области брзо унапређивати у наредном периоду.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013