Program razvoja javnih nabavki i Akcioni plan

Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine i Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019 – 2020. godine

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013