Термин испита

Испити за стицање сертификата за службеника за јавне набавке се организују сваког месеца – сваки месец је испитни рок.

У пријави за полагање испита наводи се жељени, односно алтернативни испитни рок (месец) за који се пријава подноси.

Термини одржавања испита се попуњавају према редоследу пријема пријава за полагање испита. Уколико је жељени испитни рок већ попуњен у потпуности са свим терминима, полагање испита се помера на неки од термина у алтернативном испитном року.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Термин одржавања испита за месец новембар:

  • 05.11.2019.  – термин је попуњен
  • 26.11.2019.  – термин је попуњен

Место одржавања испита:

Београд, Немањина 24
Велика сала, 6.спрат

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013