Објављен приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Објављен приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке

Канцеларија за јавне набавке је припремила Приручник за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским актима донетим на основу овог закона.

Приручник можете преузети овде.

Такође вас обавештавамо да је Канцеларија за јавне набавке предузела све активности у циљу организовања испита за службеника за јавне набавке на основу одредби ЗЈН, те да ће, у зависности од епидемиолошке ситуације, одредити термине за полагање, о чему ће сви заинтересовани бити обавештени путем интернет странице Канцеларије.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013