home

Анализе

Социјално одговорне набавке

Преузмите овде

Анализа различитих приступа у регулисању јавних набавки у области одбране, безбедности, комуналних делатности и заштите права понуђача 

Преузмите овде

Анализа прописа Републике Србије од значаја за јавне набавке

Преузмите овде

Анализа ефеката примене Закона о јавним набавкама у пракси

Преузмите овде

Анализа постојећег законодавног и институционалног оквира за примену електронских набавки у Републици Србији 

Преузмите овде

Анализа техничких решења и опција које су у примени у ЕУ у области електронских јавних набавки

Преузмите овде

Централизоване јавне набавке

Преузмите овде

Смернице за развој показатеља перформанси јавних набавки

Преузмите овде

Зелене јавне набавке

Преузмите овде