Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обавештења

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

13. 11. 2015

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона ...

[детаљније]

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

06. 08. 2015

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

12. 02. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

У Скупштини града Београда, 11. фебруара 2015. године, свечано су додељени сертификати првој групи од 96 службеника за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом ...

[детаљније]

КОНФЕРЕНЦИЈА: ПРEЗEНTAЦИJA КOРУПЦИJСКE MAПE У JAВНИM НAБAВКAMA

07. 11. 2012

КОНФЕРЕНЦИЈА: ПРEЗEНTAЦИJA КOРУПЦИJСКE MAПE У JAВНИM НAБAВКAMA

Прeдстaвници Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe учeствoвaли су нa кoнфeрeнциjи: „Прeзeнтaциja кoрупциjскe мaпe у jaвним нaбaвкaмa“ кojу су oргaнизoвaли Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje ...

[детаљније]

Конференција: " Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи"

07. 02. 2011

Конференција: " Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи"

Управа за јавне набавке, као чланица Мреже за јавно-приватна партнерства Југоисточне Европе, учествовала је на регионалној конференцији:" Јачање капацитета за јавно-приватна ...

[детаљније]

Успостављање и развој професионализма у систему јавних набавки у Србији

09. 09. 2010

Успостављање и развој професионализма у систему јавних набавки у Србији

Прва фаза једогодишњег пројекта подршке Владе Краљевине Холандије Влади Републике Србије, Управи за јавне набавке, унапређењу професионализма у јавним набавкама окончана је ...

[детаљније]

Централизоване јавне набавке - за и против

10. 02. 2010

Централизоване јавне набавке - за и против

Конференција "Централизоване јавне набавке - за и против" у организацији Амбасаде Италије, Кооперације за развој Министарства спољних послова Италије, Управе за јавне набавке ...

[детаљније]

13. 11. 2009

Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

Дана 06.11.2009. године, у «Сл. гласнику РС» бр. 91/09, објављен је Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности ...

[детаљније]

20. 07. 2009

Нови подзаконски акти

Дана 10.07.2009. године, у “Службеном гласнику РС“ бр. 50/09 објављени су нови подзаконски акти који су ступили на снагу 18.07.2009. године. Исти се могу преузети са сајта ...

[детаљније]

20. 07. 2009

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

Ступањем на снагу новог Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 50/09) наручиоци су у обавези да кварталне извештаје о јавним набавкама ...

[детаљније]

20. 01. 2009

Портал јавних набавки

Законом о јавним набавкама, који је ступио на снагу 6. јануара 2009. године, за наручиоце су предвиђене значајне новине у погледу објављивања огласа о јавним набавкама ...

[детаљније]