УПУТСТВО ЗА ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Моделе и упутство о начину закључивања оквирних споразума и Упутство за преговарачки поступак.

Линк за преузимање – Модел и упутство о начину закључивања оквирних споразума

Модел и упутство о начину закључивања оквирних споразума

Линк за преузимање – Упутство за преговарачки поступак

Упутство за преговарачки поступак

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013