Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa OS i ENP

Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa OS i ENP

Uprava za javne nabavke je dana 3. aprila 2018. godine u Beogradu, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), organizovala radionicu sa ciljem razmatranja sadržine pripremljenog modela konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma.

Model je dostupan na internet stranici Uprave, u rubrici Dokumenti/Modeli dokumenata.

Na radionici je, sa predstavnicima naručilaca, razmatrana primenljivost datog modela, posebno sa stanovišta opisa predmeta usluge, uslova za učešće, predloženih elemenata kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude i dodele pojedinačnih ugovora/narudžbenica.

Uprava za javne nabavke zahvaljuje na sugestijama, mišljenjima, komentarima svim učesnicima radionice, posebno predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije. Takođe, ovom prilikom Uprava za javne nabavke zahvaljuje na učešću jedinom predstavniku ponuđača, koji se od više pozvanih ponuđača, priključio skupu i aktivno učestvovao.

U narednom periodu Uprava za javne nabavke će organizovati više radionica, sa različitim temama i konkretnim predmetima nabavke.

Do tada, svima želimo srećne Uskršnje praznike!

FOTO GALERIJA

 

 

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013