Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa OS i ENP

02.04.2018.

Model je dostupan na internet stranici Uprave, u rubrici Dokumenti/Modeli dokumenata.

Na radionici je, sa predstavnicima naručilaca, razmatrana primenljivost datog modela, posebno sa stanovišta opisa predmeta usluge, uslova za učešće, predloženih elemenata kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude i dodele pojedinačnih ugovora/narudžbenica.

Uprava za javne nabavke zahvaljuje na sugestijama, mišljenjima, komentarima svim učesnicima radionice, posebno predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije. Takođe, ovom prilikom Uprava za javne nabavke zahvaljuje na učešću jedinom predstavniku ponuđača, koji se od više pozvanih ponuđača, priključio skupu i aktivno učestvovao.

U narednom periodu Uprava za javne nabavke će organizovati više radionica, sa različitim temama i konkretnim predmetima nabavke.

Do tada, svima želimo srećne Uskršnje praznike!

FOTO GALERIJA