Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Portal javnih nabavki dostupan i putem mobilne aplikacije

Portal javnih nabavki dostupan i putem mobilne aplikacije

28.12.2022.

Mobilna aplikacija je dostupna na Google Play za uređaje sa Android platformom i na Apple App Store za uređaje sa IOS platformom.

Korisnicima koji su registrovani i prijavljeni na desktop verziji Portala, putem mobilne aplikacije su dostupne sve funkcionalnosti Portala, dok neprijavljeni korisnici imaju mogućnost pretraživanja postupaka javnih nabavki, oglasa, planova javnih nabavki, odluka, rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i pregled detalja o postupku javne nabavke.

Imajući u vidu da se isti nalozi koriste za prijavu na desktop i mobilnoj verziji Portala, sve preduzete aktivnosti na jednoj verziji biće vidljive i na drugoj.

Funkcije mobilne aplikacije su istovetne desktop verziji Portala.