Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Održane obuke za potrebe sudija i tužilaca

Održane obuke za potrebe sudija i tužilaca

17.06.2022.

Predstavnici Kancelarije za javne nabavke su u martu i maju 2022. godine,  u okviru Projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“ i organizacije Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, održali dve obuke.

Prva obuka održana je za potrebe sudija i sudijskih pomoćnika posebnih odeljenja za korupciju Viših sudova i to na teme:

  • Predstavljanje Portala javnih nabavki (funkcionalnosti Portala, dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki i pristup Portalu);
  • Predstavljanje najvažnijih elemenata Zakona o javnim nabavkama;
  • Sporna pitanja prilikom otkrivanja i procesuiranja predmeta zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama i
  • Najčešće nepravilnosti u javnim nabavkama.

Druga obuka održana je za potrebe zamenika viših javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših tužilaštava u oblasti javnih nabavki i to na teme:

  • Poslovi Kancelarije za javne nabavke i
  • Uloga i značaj službenika za vezu.

Navedene obuke održane su u cilju podrške daljem jačanju kapaciteta sudija i tužilaca, što u velikoj meri može doprineti radu prilikom procesuiranja i otkrivanja nepravilnosti učinjenih od strane učesnika u postupcima javnih nabavki.