Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Održane obuke na temu: „Javne nabavke za sudove i tužilaštva kao naručioce u postupku“

Održane obuke na temu: „Javne nabavke za sudove i tužilaštva kao naručioce u postupku“

04.07.2023.

Predstavnici Kancelarije za javne nabavke su u maju i junu 2023. godine, u okviru Projekta „Javne nabavke i dobra uprava za unapređenje konkurentnosti“ i organizacije Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, održali obuke u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, s ciljem da se unapredi znanje i razumevanje javnih nabavki zaposlenih u administraciji sudova i tužilaštava, koji su angažovani na poslovima javnih nabavki.

Obukama su bile obuhvaćene sledeće teme:
– Postupci javnih nabavki (Otvoreni postupak, Restriktivni postupak, Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva);
– Nabavke na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama;
– Rad na Portalu javnih nabavki;
– Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
– Izmene i raskid ugovora o javnim nabavkama;
– Zelene javne nabavke.

Polaznici su stekli teorijska i praktična znanja na pomenute teme, koja mogu koristiti u daljem radu prilikom primene propisa iz oblasti javnih nabavki.