Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Objavljene smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki

Objavljene smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki

26.08.2020.

Obaveštavaju se svi učesnici u postupcima javnih nabavki da je Kancelarija za javne nabavke pripremila Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na Portalu javnih nabavki, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Smernice možete pogledati ovde.