Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Objavljen priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke

Objavljen priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke

22.12.2020.

Kancelarija za javne nabavke je pripremila Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN) i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Takođe vas obaveštavamo da je Kancelarija za javne nabavke preduzela sve aktivnosti u cilju organizovanja ispita za službenika za javne nabavke na osnovu odredbi ZJN, te da će, u zavisnosti od epidemiološke situacije, odrediti termine za polaganje, o čemu će svi zainteresovani biti obavešteni putem internet stranice Kancelarije.