Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Novi Pazar: Radionica za ponuđače

Novi Pazar: Radionica za ponuđače

15.12.2014.

Predstavnici privatnog sektora mogli su da se u potpunosti upoznaju sa mogućnostima Portala javnih nabavki kojim upravlja Uprava za javne nabavke, u smislu najlakšeg korišćenja istog u cilju efikasne pretrage sadržaja koji su od njihovog interesa.

Učesnicima je ukazano na koji način mogu najbolje da sačine svoju ponudu, a da ona bude zakonita i konkurentna, kao i kako i pod kojim uslovima mogu ostvariti zaštitu svojih prava u postupcima javnih nabavki.

Uz opštu ocenu svih učesnika da je radionica bila veoma korisna, Misija OEBS u Srbiji i Uprava za javne nabavke najavili su dalje aktivnosti u cilju edukacije ponuđača u javnim nabavkama.

MEDIJI