Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave

Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave

24.01.2019.

Uprava za javne nabavke objavljuje Nacrt zakona o javnim nabavkama nakon sprovedene javne rasprave sa Izveštajem o sprovedenoj javnoj raspravi i obrazloženim primedbama i sugestijama učesnika u javnoj raspravi.