Mišljenje Uprave za javne nabavke u vezi sa obavezom primene Zakona o javnim nabavkama od strane apoteka

21.04.2013.

a

Preuzmite mišljenje