понедељак, 04.07.2022.

Мишљење Управе за јавне набавке у вези набавке екскурзија

15.09.2013.

Преузмите мишљење

Документи у вези са мишљењем

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/10)

Преузмите овде

Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи

Преузмите овде

Закључак Комисије за заштиту права из 2010. године

Преузмите овде

Преузмите овде

Препорука Министарства финансија и привреде у вези примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Преузмите овде