Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

03.10.2018.