Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

26.07.2023.

Ministarstvo finansija i Kancelarija za javne nabavke obaveštavaju javnost da će u periodu od 26. jula do 15. avgusta 2023. godine sprovesti javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Tokom trajanja javne rasprave o Nacrtu zakona, u saradnji sa NALED-om i Privrednom komorom Srbije, biće organizovan okrugli sto u Beogradu, 14. avgusta, u periodu od 12-14 časova, u sali Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, na kojem će biti predstavljen Nacrt zakona.

Ministarstvo finansija i Kancelarija za javne nabavke pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave Ministarstvu finansija putem elektronske pošte na e-mail adresu: jnkonsultacije@mfin.gov.rs ili Kancelariji za javne nabavke putem elektronske pošte na e-mail adresu: office@ujn.gov.rs, ili poštom na adresu: Kancelarija za javne nabavke, sa naznakom „Za Nacrt zakona”, ulica Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona.