Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za 2022. godinu

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za 2022. godinu

24.03.2022.

Kancelarija za javne nabavke, u okviru postupka izrade Akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine, sprovodi javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana).

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovodi se u periodu od 24. marta do 15. aprila 2022. godine. Tokom sprovođenja javne rasprave predstavnici organa i organizacija, pravosudnih organa, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesori, akademici, naučnici i druga zainteresovana lica imaju priliku da daju predloge, komentare, sugestije i primedbe na Predlog akcionog plana.

Kancelarija za javne nabavke poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Predloga akcionog plana i daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Kancelariji za javne nabavke putem elektronske pošte na e-mail adresu: office@ujn.gov.rs, putem portala e-Konsultacije, ili poštom na adresu: Kancelarija za javne nabavke, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za Predlog akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine”.

Predlog akcionog plana, Program javne rasprave, kao i Obrazac za dostavljanje komentara, možete preuzeti na internet stranici Kancelarije za javne nabavke.

Predlog Akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Program javne rasprave o predlogu Akcionog plana za 2022. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine

Obrazac za dostavljanje komentara

Zaključak