Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Izveštaj o rezultatima sprovedene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Izveštaj o rezultatima sprovedene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

01.09.2023.

Kancelarija za javne nabavke objavljuje Izveštaj o rezultatima sprovedene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Tabelu sa predlozima, primedbama i sugestijama i odgovorima na iste, kao i tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, nakon sprovedene javne rasprave.