Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Dostupna Platforma za učenje javnih nabavki za naručioce i ponuđače

Dostupna Platforma za učenje javnih nabavki za naručioce i ponuđače

06.03.2023.

U organizaciji NALED-a, a uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) izrađena je Platforma za učenje o javnim nabavkama, koja je, bez naknade, dostupna svim zainteresovanim licima na adresi: https://www.lppp.rs/, kao i putem banera koji je objavljen na internet stranici Kancelarije za javne nabavke.

Platforma je namenjena kako licima koja su početnici u javnim nabavkama i žele da steknu znanja iz ove oblasti, tako i licima koja ta znanja poseduju, ali žele da ih provere i unaprede.

Putem platforme korisnici mogu detaljno da se upoznaju sa postupkom javne nabavke, počev od faze istraživanja i planiranja javne nabavke, preko sprovođenja postupka javne nabavke, do zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Sadržaj na platformi je koncipiran tako da korisnicima na jasan i praktičan način predstavi oblast javnih nabavki i da ujedno bude značajan alat za sticanje i unapređenje znanja iz ove oblasti. Pored zakonskih i podzakonskih rešenja, platforma sadrži:

  • Mišljenja Kancelarije za javne nabavke u vezi sa određenim zakonskim odredbama;
  • Primere koji omogućavaju korisnicima da što bolje razumeju određene zakonske odredbe;
  • Linkove ka smernicama, priručnicima, uputstvima, modelima akata i sl.

Sadržaj na platformi podeljen je u devet tematskih modula, dok su u okviru svakog modula sadržane uže podoblasti u vezi sa izabranim modulom, što korisnicima znatno olakšava pristup i učenje.

U okviru svakog modula predviđena je provera znanja u vidu testa. Nakon što završe test, korisnicima su dostupni rezultati urađenog testa, sa pregledom na koje pitanje je tačno odgovoreno, a na koje ne, uz mogućnost da se test uradi iznova.

Sadržaj dostupan na platformi je podložan dopunama i ažuriranju kada se za to ukaže potreba, tako da će korisnicima u svakom trenutku biti dostupne sve najnovije informacije u vezi sa oblašću javnih nabavki.