7. Регионална ИПА конференција о јавним набавкама

7. Регионална ИПА конференција о јавним набавкама

У Валони (Албанија), 9-10. септембра 2014., одржана je дводневна конференција о јавним набавкама у организацији СИГМА-е на којој су учествовали представници централних тела за спровођење политике јавних набавки, у региону Западног Балкана и Турске, као и представници тела надлежних за заштиту права у јавним набавкама. Главна тема конференције односила се на планове за легислативну и институционалну реформу у контексту нових директива ЕУ у области јавних набаваки.

У име Управе за јавне набавке, конференцији су присуствовали гђа Светлана Ражић, г. Милош Јовић и г. Борисав Кнежевић.

Више информација о иницијативи СИГМА на: http://www.sigmaweb.org

Фото галерија

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013