понедељак, 04.07.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стратегија 5 Активности 5 Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

08.10.2015.

У јануару месецу 2015. године постављена је нова, надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe.

Поред техничког унапређења, кључне новине у софтверу се односе на омогућавање уноса нових података и израду нових извештаја у вези са: централизованим набавкама, непланираним набавкама, детаљима уговора закљученим у поступку јавне набавке мале вредности и изузетим набавкама, кратким прегледом плана са извршењем поступака и уговора, копирањем података из претходног плана у нови итд.