Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Unapređenje Portala javnih nabavki

Unapređenje Portala javnih nabavki

23.10.2015.

Uprava za javne nabavke kontinuirano radi na unapređenju funkcija Portala javnih nabavki kako bi korisnici mogli da putem Portala izvuku maksimalnu korist.

Stavljene su u funkciju nove opcije. Omogućeno je objavljivanje planova i izmena planova nabavki naručilaca.

Unapređena je pretraga Portala stavljanjem u funkciju opcije „brza pretraga“ kojom se izašlo u susret zahtevima mnogih korisnika da se pojednostavi pretraga Portala putem osnovnih delatnosti koje su definisane Opštim rečnikom nabavki, a istovremeno ova opcija omogućava manje iskusnim korisnicima Portala da lakše pronađu javnu nabavku za koju su zainteresovani.

Pored navedenog urađena je i verzija Portala na engleskom jeziku.