Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Unapređenje kol centra za pružanje stručne pomoći korisnicima Portala javnih nabavki

Unapređenje kol centra za pružanje stručne pomoći korisnicima Portala javnih nabavki

07.10.2015.

Korisnicima portala javnih nabavki kontinuirano se pruža pomoć u vidu telefonskih i i-mejl konsultacija. Telefonske konsultacije se pružaju svakodnevno između 10-14 časova, a odgovara se na svaki i-mejl koji je poslat na adresu administratora Portala javnih nabavki. 

Administrator Portala javnih nabavki dnevno pruži preko 20 konsultacija.