Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Seminar o suzbijanju zloupotreba u javnim nabavkama

Seminar o suzbijanju zloupotreba u javnim nabavkama

30.10.2015.

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na seminaru o suzbijanju zloupotreba u javnim nabavkama koji su za potrebe zajedničkih istražnih timova tužilaca i policije organizovali Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija Saveta Evrope i Misija OEBS-a u Srbiji 28-30. oktobra 2015. godine.

Cilj seminara bio je da se unaprede kapaciteti policije, Tužilaštva i sudova u istragama i procesuiranju zloupotreba u oblasti javnih nabavki.

FOTO GALERIJA