Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Sastanak sa rukovodiocima naručilaca u cilju definisanja naprednijih modela organizovanja i upravljanja javnim nabavkama na lokalnom nivou

Sastanak sa rukovodiocima naručilaca u cilju definisanja naprednijih modela organizovanja i upravljanja javnim nabavkama na lokalnom nivou

23.10.2015.

Uprava za javne nabavke je, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), organizovala predstavljanje savremenog koncepta organizovanja javnih nabavki na nivou gradova, 23. oktobra 2015. godine.

Cilj skupa je bio da se definišu funkcije koje bi službe za javne nabavke na nivou gradova mogle da obavljaju, počev od sprovođenja centralizovanih nabavki, preko savetodavnih usluga do kontrolne funkcije. Posebno je bilo reči o organizacionim i upravljačkim aspektima, odgovornosti, kontroli realizacije ugovora, kao i neophodnim promenama internih akata i redefinisanja procedura. Kao primer dobre prakse predstavnici Službe za javne nabavke Grada Beograda predstavili su svoja iskustva u radu.

Domaćin prvog sastanka bio je gradonačelnik Niša, Zoran Perišić, predsednik SKGO. Sastanku su, takođe, prisustvovali: Predrag Jovanović, direktor Uparve za javne nabavke, Đorđe Staničić, sekretar SKGO, Sandra Damčević, direktorka Službe za javne nabavke Grada Beograda, Jaroslava Božanić, predstavnik Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Danijela Drobnjak, načelnica Grdaske uprave za javne nabavke grada Kragujevca i Miloš Petrović, načelnik Gradske uprave Kraljevo