Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Razvoj i unapređenje internet prezentacija institucija za javne nabavke

Razvoj i unapređenje internet prezentacija institucija za javne nabavke

09.10.2015.

Uprava za javne nabavke i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kontinuirano rade na unapređivanju svojih internet prezentacija.

Uvedena je mejling (na srpskom i engleskom jeziku) lista radi kontinuiranog obaveštavanja ponuđača, naručilaca, određenih državnih organa i ostalih zainteresovanih strana o novinama u Republičkoj komisiji, načelnim pravnim stavovima, načinima odlučivanja o pravnim pitanjima i ostalim relevantnim informacijama.

Unapređeno je pretraživanje odluka Republičke komisije prema određenim dodatnim kriterijumima, kao što su odredbe propisa koje su bile osnov za donošenje odluka, predmet nabavke, broj javne nabavke, ključne reči koje definišu pravni problem na koji se odnose odluke i sl.

Urađen je poseban deo sajta posvećen realizaciji ispita za službenika za javne nabavke kako bi zainteresovana lica blagovremeno pronašla informacije o ispitima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke. Blagovremeno se objavljuju termini ispita, kao i rezultati ispita za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke. Objavljen je i Priručnik za službenika za javne nabavke koji je Uprava za javne nabavke pripremila uz podršku UNDP-a.

Postavljena je nova verzija softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje sa uputstvom za korišćenje.