Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Organizovanje obuka za ponuđače

Organizovanje obuka za ponuđače

08.10.2015.

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i OEBS-om Uprava za javne nabavke realizovala je dve obuke za ponuđače.