среда, 29.03.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стратегија 5 Активности 5 Организовање обука за понуђаче

Организовање обука за понуђаче

08.10.2015.

У сарадњи са Привредном комором Србије и ОЕБС-ом Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за понуђаче.