понедељак, 04.07.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стратегија 5 Активности 5 Организовање обука за наручиоце

Организовање обука за наручиоце

08.10.2015.

Управа за јавне набавке реализовала је пет обука за наручиоце.

Теме обука биле су сачињавање извештаја о извршењу плана набавки, најчешћа питања и одговори из области јавних набавки, јавне набавке на локалном нивоу, централизација јавних набавки на локалном новоу итд.