Akcioni plan za 2018. godinu

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu koji je usvojen Zaključkom Vlade RS 05broj: 404-12966/2017 od 28. decembra 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 120/17)

Preuzmite ovde