Kancelarija za javne nabavke 5 Službenik za javne nabavke 5 Saopštenja 5 Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

09.06.2017.

09. 06. 2017

Uprava za javne nabavke je devetog juna 2017. godine svečano dodelila sertifikate grupi od 178 službenika koji su sa uspehom položili ispit za službenika za javne nabavke.