Kancelarija za javne nabavke 5 Službenik za javne nabavke 5 Saopštenja 5 Priručnik za službenika za javne nabavke

Priručnik za službenika za javne nabavke

07.07.2017.

Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke ažurirala Priručnik za službenika za javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), kako bi se kandidatima olakšala priprema za polaganje ispita.

Priručnik u PDF formatu možete preuzeti ovde.