Kancelarija za javne nabavke 5 Službenik za javne nabavke 5 Saopštenja 5 Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

Dodela sertifikata službenicima za javne nabavke

24.11.2017.

Na skupu je bilo reči o primeni kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude sa posebnim osvrtom na model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma.

FOTO GALERIJA