четвртак, 01.06.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Службеник за јавне набавке 5 Саопштења 5 Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

24.11.2017.

На скупу је било речи о примени критеријума економски најповољније понуде са посебним освртом на модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума.

ФОТО ГАЛЕРИЈА