Kancelarija za javne nabavke 5 Pregovori sa EU 5 Uspeh u pregovorima sa EU – bez merila za otvaranje Poglavlja 5

Uspeh u pregovorima sa EU – bez merila za otvaranje Poglavlja 5

04.05.2015.

To znači da je dosadašnji tok pregovora sa uspehom vođen i da nema značajnih otvorenih pitanja, odnosno merila (benchmarks) koje bi bilo potrebno ispuniti kao preduslov za nastavak pregovaračkog procesa. To istovremeno ukazuje da se vrlo brzo može očekivati formalno ispunjavanje uslova za otvaranje poglavlja 5 (javne nabavke).