Saopštenja

Sastanak Ekspertske grupe za javne nabavke EK

Sastanak Ekspertske grupe za javne nabavke EK

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su u radu Ekspertske grupe za javne nabavke Evropske komisije (Commission Government Experts Group on Public Procurement). Na sastanaku koji je održan 8. decembra 2017. godine u Briselu razmatrana su pitanja transpozicije novih direktiva, E-nabavke, profesionalizacija, inovativne i socijalno odgovorne nabavke i dr.

opširnije
Otvoreno Poglavlje 5

Otvoreno Poglavlje 5

Poglavlje 5 o javnim nabavkama otvoreno je na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Srbije EU koja je održana 13. decembra 2016, u Briselu.

opširnije
Uspeh u pregovorima sa EU – bez merila za otvaranje Poglavlja 5

Uspeh u pregovorima sa EU – bez merila za otvaranje Poglavlja 5

U pismu koje je predsedavajući Komiteta stalnih predstavnika(Coreper) uputio šefu Misije Republike Srbije pri EU 29.aprila 2015. godine, obavešteni smo da EU smatra da je Srbija spremna za narednu fazu pregovora u okviru poglavlja 5 (javne nabavke) i poziva je da podnese svoju pregovaračku poziciju na Pristupnoj konferenciji u cilju otvaranja poglavlja.

opširnije