Kancelarija za javne nabavke 5 Pregovori sa EU 5 Aktivnosti 5 Pripremna radionica za skrining za Poglavlje 5

Pripremna radionica za skrining za Poglavlje 5

25.02.2014.

24-25. februara 2014. održana je pripremna radionica za članove Pregovaračke grupe 5, na kojoj je gđica Maja Kušt, ekspert iz Hrvatske, prezentirala metodološko-tehničke aspekte pripreme za sastanke tzv. skrininga (priprema prezentacija, tabele usklađenosti, priprema pregovaračke pozicije, koordinacija, itd.).

Organizacija radionice podržana je od strane nemačke agencije za tehničku saradnju (GIZ) i Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije.

FOTO GALERIJA