Kancelarija za javne nabavke 5 Pregovori sa EU 5 Konferencija: „Poglavlje 5 – o čemu pregovaramo“

Konferencija: „Poglavlje 5 – o čemu pregovaramo“

24.09.2015.

Privredna komora Srbije

MEDIJI