Pregovori sa EU

Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

Sporazum o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ratifikovan je Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori 83/2008).

opširnije