Kontakt

Vlada Republike Srbije
Kancelarija za javne nabavke
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Telefoni:

Kabinet:
011/2888-712

Konsultacije u vezi sticanja sertifikata za Službenika za javne nabavke:
011/2020-957

Konsultacije u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama u periodu od 9:00 do 11:00:

011/2020-906
011/2020-955
011/2020-928
011/2020-935
011/2020-936
011/2020-944
011/2020-949
011/2020-933
011/2020-918
011/2020-960

Konsultacije u vezi sa primenom Portala javnih nabavki u periodu od 09:00 do 12:00:

011/2020-961
011/2020-915
011/2020-914
011/2020-956
011/2020-916
011/2020-953
011/2020-913
011/2020-959
011/2020-962

 

i-mejl: portal@ujn.gov.rs

Sandra Damčević, direktor

Suzana Todorović, lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, saradnju sa medijima i zaštitu podataka o ličnosti

i-mejl: office@ujn.gov.rs


VAŽNO: Zahtevi za mišljenja o primeni odredaba Zakona o javnim nabavkama, u  smislu člana 179. stav 1. tačka 5) ovog zakona, koji se postave u formularu na Kontakt stranici neće se uzeti u razmatranje

15 + 13 =