Kancelarija za javne nabavke 5 Izveštaji 5 Softver za planiranje i izveštavanje (ZJN/2015)

Softver za planiranje i izveštavanje (ZJN/2015)

NADOGRADNJA SOFTVERA – za naručioce koji već imaju instaliran program na svom računaru

—————————————————————————————————————–

INSTALACIJA SOFTVERA – za naručioce koji instaliraju program po prvi put

—————————————————————————————————————–

Plan javnih nabavki, izmene i dopune plana naručilac objavljuje objavljuje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja.

Kvartalni izveštaj o javnim nabavkama šalje se Upravi za javne nabavke na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs

Za tehničku podršku u vezi sa radom sa softverom, naručioci se mogu obratiti putem mail-a, na adresu: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs