Konkursi

Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Grupi za kadrovske i opšte poslove

Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Grupi za analizu i razvoj sistema javnih nabavki

Javni poziv za angažovanje lica po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Grupi za međunarodnu saradnju

 

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

Preuzmite ovde

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

Preuzmite ovde

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK PO RADNOM MESTU

Radno mesto za monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama
Radno mesto za pripremu akata potrebnih za vršenje monitoringa
Radno mesto za podršku planiranju i pripremi projekata
Radno mesto za poslove međunarodne saradnje, evropskih integracija i upravljanja projektima
Radno mesto za finansijsko-materijalne odnose