Конкурси


Списак кандидата који су испунили мерила

Радно место за подршку нормативним пословима, Група за нормативне послове, Сектор за регулативу и мониторинг над применом прописа о јавним набавкама
Преузмите овде

Радно место за подршку пословима припреме мишљења о испуњености основа за спровођење преговарачког поступка, Група за испитивање основа за спровођење преговарачког поступка, Сектор за регулативу и мониторинг над применом прописа о јавним набавкама
Преузмите овде

Радно место за подршку пословима анализе и развоја система јавних набавки,  Група за анализу и развој система јавних набавки, Сектор за развој система јавних набавки и финансијско-материјалне послове
Преузмите овде

Радно место за информатичке послове, Група за анализу и развој система јавних набавки, Сектор за развој система јавних набавки и финансијско-материјалне послове
Преузмите овде

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – конкурс оглашен 21.04.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Канцеларији за јавне набавке (конкурс оглашен 21.04. 2021. године, рок за подношење пријава је истекао 29. 04. 2021. године).

Комплетан списак можете преузети овде.

 

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013