четвртак, 01.06.2023.

Конкурси

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Групи за кадровске и опште послове

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Групи за анализу и развој система јавних набавки

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Групи за међународну сарадњу

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

Преузмите овде

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Преузмите овде

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ПО РАДНОМ МЕСТУ

Радно место за мониторинг над применом прописа о јавним набавкама
Радно место за припрему аката потребних за вршење мониторинга
Радно место за подршку планирању и припреми пројеката
Радно место за послове међународне сарадње, европских интеграција и управљања пројектима
Радно место за финансијско-материјалне односе