Javne nabavke

JAVNA NABAVKA 01/2020 : Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 01/2019 : Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 01/2018 : Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 01/2017 : Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 01/2016 : Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 01/2015

JAVNA NABAVKA JN 02/2014: Usluge prevođenja

JAVNA NABAVKA 01/2014: Usluga održavanja Portala javnih nabavki

JAVNA NABAVKA 03/2014: Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja